Топамакс (Topamax)

Hit: 408

Фармакологічна дія
Фармакологічна дія — протиепілептичний.
Фармакодинаміка
Топірамат є протиепілептичними препаратом, що належить до класу сульфаматзаміщених моносахаридів. Топірамат блокує натрієві канали і пригнічує виникнення повторних потенціалів дії на фоні тривалої деполяризації мембрани нейрона. Топірамат підвищує активність ГАМК щодо деяких підтипів ГАМК-рецепторів (у тому числі ГАМКА-рецепторів), а також модулює активність самих ГАМКА-рецепторів, перешкоджає активації каїнатом чуттєвості підтипу каїнат/АМПК (α-аміно-3-гідрокси-5-метилізоксазол-4-пропіонова кислота)-рецепторів до глутамату, не впливає на активність N-метил-D-аспартату (NMDA) відносно підтипу NMDA-рецепторів. Ці ефекти топірамату є дозазалежними при концентрації препарату в плазмі від 1 до 200 мкмоль, з мінімальною активністю в межах від 1 до 10 мкмоль. Крім того, топірамат пригнічує активність деяких ізоферментів карбоангідрази. По вираженості цього фармакологічного ефекту топірамат значно поступається ацетазоламиду — відомому ингибитору вугільної ангідрази, тому ця активність топірамату не вважається основним компонентом його протиепілептичної активності.
Фармакокінетика
Топірамат всмоктується швидко і ефективно. Його біодоступність становить 81%. Прийом їжі не має клінічно значущої дії на біодоступність топірамату. З білками плазми зв'язується 13-17% топірамату. Після одноразового прийому в дозі до 1200 мг середній Vd становить 0,55–0,8 л/кг Величина Vd залежить від статі: у жінок він становить приблизно 50% від значень, що спостерігаються у чоловіків, що пов'язують з більш високим вмістом жирової тканини в організмі жінок.
Після прийому внутрішньо метаболізується близько 20% від прийнятої дози. Однак у хворих, які отримують супутню терапію протиепілептичними препаратами, які індукують ферменти, що відповідають за метаболізм лікарських засобів, метаболізм топірамату підвищується до 50%. Із плазми, сечі і фекалій людини були виділені та ідентифіковані шість практично неактивних метаболітів. Основним шляхом виведення незміненого топірамату (70%) і його метаболітів є нирки. Після перорального введення плазматичний кліренс топірамату становить 20-30 мл/хв. Фармакокінетика топірамату має лінійний характер, плазмовий кліренс залишається постійним, а AUC у діапазоні доз від 100 до 400 мг зростає пропорційно дозі. У хворих з нормальною функцією нирок для досягнення сталої концентрації у плазмі може знадобитися від 4 до 8 днів. Величина Cmax після багаторазового перорального застосування 100 мг препарату двічі на день в середньому становить 6,76 мкг/мл Після багаторазового прийому доз по 50 і 100 мг двічі на день T1/2 топірамату з плазми в середньому склав 21 год.
У хворих з порушеннями функції нирок середньої і важкої ступені плазмовий та нирковий кліренс топірамату знижується (Cl креатиніну <70 мл/хв), як наслідок можливе підвищення Css топірамату у плазмі крові порівняно з пацієнтами, які мають нормальну функцію нирок. Крім того, пацієнтам з порушеннями функції нирок потрібно більше часу для досягнення Css топірамату в крові. Пацієнтам з середньою або тяжкою нирковою недостатністю рекомендується застосування половини рекомендованої початкової і підтримуючої дози. Топірамат ефективно виводиться із плазми шляхом гемодіалізу. Тривалий гемодіаліз може призвести до зниження концентрації топірамату в крові нижче кількості, потрібної для підтримання протисудомної активності. Щоб уникнути швидкого падіння концентрації топірамату в плазмі під час гемодіалізу може знадобитися призначення додаткової дози препарату Топамакс®. При корекції дози слід брати до уваги:
- тривалість гемодіалізу;
- величину кліренсу використовуваної системи гемодіалізу;
- ефективний нирковий кліренс топірамату у пацієнта, що знаходиться на діалізі.
Плазмовий кліренс топірамату знижується в середньому на 26% у пацієнтів з печінковою недостатністю середнього або тяжкого ступеня. Тому пацієнтам з печінковою недостатністю слід застосовувати топірамат з обережністю.
У літніх пацієнтів без захворювань нирок плазмовий кліренс топірамату не змінюється.
Фармакокінетика топірамату у дітей до 12 років. Фармакокінетичні параметри топірамату у дітей, як у дорослих, які отримують цей препарат в якості допоміжної терапії, мають лінійний характер, при цьому його кліренс не залежить від дози, а Css в плазмі зростає пропорційно підвищенню дози. Слід враховувати той факт, що у дітей кліренс топірамату підвищений, а його T1/2 коротший. Отже, при одній і тій же дозі, що в розрахунку на 1 кг маси тіла, концентрації топірамату в плазмі у дітей можуть бути нижче, ніж у дорослих. У дітей, як і у дорослих, протиепілептичні препарати, що індукують мікросомальні ферменти печінки, викликають зниження концентрацій топірамату в плазмі.
Показання препарату Топамакс®
епілепсія:
- як засоби монотерапії у дорослих і дітей старше 2 років з епілепсією (у т. ч. у пацієнтів із вперше діагностованою епілепсією);
- у складі комплексної терапії: у дорослих і дітей старше 2 років з парціальними або генералізованими тоніко-клонічними нападами, а також для лікування нападів на фоні синдрома Леннокса-Гасто.
мігрень:
- профілактика нападів мігрені у дорослих. Застосування препарату Топамакс® для лікування гострих нападів мігрені не вивчено.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату;
дитячий вік до 2 років.
З обережністю: ниркова та печінкова недостатність, нефроуролитиаз (в т. ч. в минулому і в сімейному анамнезі), гіперкальціурія.
Застосування при вагітності і годуванні грудьми
Спеціальних контрольованих досліджень, в яких Топамакс® застосовувався для лікування вагітних жінок, не проводилось. Топірамат може заподіяти шкоду плоду при застосуванні у вагітних жінок. Дані обліку вагітностей свідчать, що у дітей, що піддавалися впливу топірамату внутрішньоутробно, є підвищений ризик розвитку вроджених вад розвитку (наприклад, черепно-лицьові дефекти, такі як ущелина губи або піднебіння, гіпоспадія та аномалії розвитку різних систем організму). Зазначені вади розвитку були зафіксовані як при монотерапії топіраматом, так і при його застосуванні в рамках политерапии.
Порівняно з групою пацієнтів, які не приймають протиепілептичні препарати, дані обліку вагітностей при монотерапії препаратом Топамакс® свідчать про збільшення ймовірності народження дітей з низькою масою тіла (менше 2500 г). Зв'язок спостережуваних явищ з прийомом препарату не встановлено.
Крім того, дані обліку вагітностей і результати інших досліджень свідчать про те, що ризик розвитку тератогенних ефектів при комбінованому лікуванні протиепілептичними препаратами вище, ніж при монотерапії.
Застосування препарату Топамакс® при вагітності виправдане лише в тому випадку, коли потенційна користь від застосування препарату для матері перевищує можливий ризик для плода. При лікуванні і консультації жінок, які мають дітородним потенціалом, лікуючий лікар повинен зважити співвідношення користі і ризику лікування та розглянути альтернативні можливості лікування. Якщо Топамакс® застосовується під час вагітності або пацієнтка завагітніла у період прийому цього препарату, її слід попередити про потенційний ризик для плода.

Обмежене число спостережень за пацієнтами дозволяє припустити, що топірамат екскретується з грудним молоком у жінок, тому лікар повинен прийняти рішення про відмову від грудного годування, або про припинення прийому препарату.
Побічні дії
Побічні ефекти наведені з розподілом по частотах і систем органів. Частоту побічних ефектів класифікували наступним чином: дуже часті (≥1/10); часті (≥1/100, <1/10); нечасті (≥1/1000 і <1/100); рідкісні (≥1/10000 та <1/1000) та дуже рідкісні (<1/10000).
Найбільш частими небажаними реакціями (частота яких була понад 5% і перевищувала таку в групі плацебо принаймні для одного з показань у ході контрольованих клінічних досліджень топірамату) є: анорексія, зниження апетиту, уповільнене мислення, депресія, порушення вільної мови, безсоння, порушення координації рухів, порушення концентрації уваги, запаморочення, дизартрія, дисгевзія, гіпестезія, загальмованість, порушення пам'яті, ністагм, парестезія, сонливість, тремор, диплопія, нечіткість зору, діарея, нудота, втома, дратівливість і зниження маси тіла.
Інфекції та інвазії: дуже часто — назофарингіт.
З боку крові та лімфатичної системи: часто — анемія; нечасто — лейкопенія, лімфаденопатія, тромбоцитопенія, еозинофілія; рідко — нейтропенія*.
З боку імунної системи: часто — гіперчутливість; частота невідома — алергічний набряк*, набряк кон'юнктиви*.
З боку метаболізму та харчування: часто — анорексія, зниження апетиту; нечасто — метаболічний ацидоз, гіпокаліємія, підвищення апетиту, полідипсія; рідко — гіперхлоремічний ацидоз.
Психічні порушення: дуже часто — депресія; часто — уповільнене мислення, безсоння, порушення вільної мови, тривога, сплутаність свідомості, дезорієнтація, агресивні реакції, порушення настрою, збудження, емоційна лабільність, депресивний настрій, гнів, порушення поведінки; нечасто — суїцидальні думки, спроби самогубства, галюцинації, психотичні розлади, слухові галюцинації, зорові галюцинації, апатія, ускладнена мова, порушення сну, афективна лабільність, зниження лібідо, збуджений стан, плач, дисфемия, ейфоричний настрій, параноя, персеверация мислення, панічні атаки, плаксивість, порушення навичок читання, порушення засинання, сплощення емоцій, патологічне мислення, втрата лібідо, млявість, интрасомническое розлад, неуважність, раннє пробудження по ранках, панічні реакції, піднесений настрій; рідко — манія, панічний розлад, почуття безвиході*, гипомания.
З боку ЦНС: дуже часто — парестезії, сонливість, запаморочення; часто — порушення концентрації уваги, порушення пам'яті, амнезія, когнітивні розлади, порушення мислення, психомоторні порушення, судоми, порушення координації рухів, тремор, загальмованість, гіпестезія, ністагм, дисгевзія, порушення почуття балансу, дизартрія, інтенційний тремор, седація; нечасто — пригнічений свідомість, тоніко-клонічні напади за типом «grand mal», порушення поля зору, складні парціальні припадки, порушення мови, психомоторна гіперактивність, запаморочення, сенсорні порушення, слинотеча, гіперсомнія, афазія, повторювана мова, гіпокінезія, дискінезія, постуральне запаморочення, низька якість сну, відчуття печіння, втрата чутливості, паросмія, церебральний синдром, дизестезия, гипогевзия, ступор, незграбність, аура, агевзія, дисграфія, дисфазия, периферична нейропатія, переднепритомний стан, дистонія, відчуття мурашок по тілу; рідко: апраксія, порушення циркадного ритму сну, гіперестезія, гипосмия, аносмія, есенціальний тремор, акінезія, відсутність реакцій на подразники.
З боку органу зору: часто — нечіткість зору, диплопія, порушення зору; нечасто — зниження гостроти зору, скотома, міопія*, незвичні відчуття в очах*, сухість очей, світлобоязнь, блефароспазм, підвищена сльозотеча, фотопсія, мідріаз, пресбіопія; рідко — одностороння сліпота, минуща сліпота, глаукома, порушення акомодації, порушення зорового просторового сприйняття, миготлива скотома, набряк повік*, нічна сліпота, амбліопія; частота невідома: закритокутова глаукома*, макулопатия*, порушення рухомості ока*.
З боку органа слуху та рівноваги: часто — вертиго, дзвін у вухах, біль у вусі; нечасто: глухота, однобічна глухота, нейросенсорна глухота, відчуття дискомфорту у вухах, порушення слуху.
З боку ССС: нечасто — брадикардія, синусна брадикардія, відчуття серцебиття.
З боку судинної системи: нечасто — артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія, припливи, гарячі припливи; рідко — феномен Рейно.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто — задишка, носова кровотеча, закладеність носа, ринорея, кашель*; нечасто — задишка при фізичному навантаженні, гіперсекреція в придаткових пазухах носа, дисфонія.
З боку ШКТ: дуже часто — нудота, діарея; часто — блювання, запор, біль в епігастральній ділянці, диспепсія, біль у животі, сухість у роті, дискомфорт у шлунку, порушення чутливості у ротовій порожнині, гастрит, дискомфорт у животі; нечасто — панкреатит, метеоризм, гастроезофагеальний рефлюкс, біль у нижній частині живота, зниження чутливості у ротовій порожнині, кровоточивість ясен, здуття живота, дискомфорт в епігастральній області, чутливість в області живота, гіперсалівація, біль у ротовій порожнині, неприємний запах з рота, глоссодиния.
З боку гепатобіліарної системи: рідко — гепатит, печінкова недостатність.
З боку шкіри і підшкірних тканин: часто — алопеція, висипання, свербіж; нечасто — ангідроз, порушення чутливості в області обличчя, кропив'янка, еритема, генералізований свербіж, макулярна висип, порушення пігментації шкіри, алергічний дерматит, набряк обличчя; рідко — синдром Стівенса-Джонсона*, поліморфна еритема*, зміна запаху шкіри, параорбитальный набряк*, локалізована кропив'янка; частота невідома — токсичний епідермальний некроліз*.
З боку скелетно-м'язової системи та сполучної тканини: часто — артралгія, м'язові спазми, міалгія, м'язові судоми, м'язова слабкість, скелетно-м'язовий біль в грудній клітці; нечасто: припухлість суглобів*, скутість м'язів, болю в боці, втому в м'язах; рідко: дискомфорт у кінцівках*.
З боку нирок та сечовивідних шляхів: нечасто — нефролітіаз, полакіурія, дизурія; нечасто — загострення сечокам'яної хвороби (камені в нирках), нетримання сечі при напрузі, гематурія, нетримання сечі, часті позиви до сечовипускання, ниркова коліка, біль в області нирок; рідко — загострення сечокам'яної хвороби (камені в уретрі) почечноканальцевый ацидоз*.
З боку статевих органів та молочних залоз: нечасто — еректильна дисфункція сексуальна дисфункція.
Загальні розлади і порушення, обумовлені способом застосування: дуже часто — втомлюваність; часто — підвищена температура тіла, астенія, дратівливість, порушення ходи, погане самопочуття, дратівливість; нечасто — гіпертермія, спрага, грипоподібний синдром*, повільність, похолодання кінцівок, відчуття сп'яніння, відчуття занепокоєння; рідко — набряк обличчя, кальциноз.
Зміна лабораторних показників: дуже часто — зниження маси тіла; часто — збільшення маси тіла*; нечасто — кристалурія, аномальний результат тесту «тандем-хода», лейкопенія, підвищення активності печінкових ферментів у сироватці крові, рідко — зменшення вмісту гідрокарбонатів в крові.
Порушення соціального функціонування: нечасто — порушення здатності до навчання.

Особливі групи:
Діти
Список небажаних реакцій, які у ході контрольованих клінічних досліджень реєструвалися у дітей в 2 і більше разів частіше, ніж у дорослих: пониження апетиту, підвищення апетиту, гіперхлоремічний ацидоз, гіпокаліємія, порушення поведінки, агресивні реакції, апатія, порушення засинання, суїцидальні думки, порушення концентрації уваги, загальмованість, порушення циркадного ритму сну, низька якість сну, підвищена сльозотеча, синусна брадикардія, погане самопочуття, порушення ходи.
Список небажаних реакцій, які у ході контрольованих клінічних досліджень реєструвалися тільки у дітей: еозинофілія, психомоторна гіперактивність, вертиго, блювання, гіпертермія, пірексія, порушення здатності до навчання.
Взаємодія
Вплив препарату Топамакс® на концентрації інших протиепілептичних препаратів (ПЕП)
Одночасний прийом препарату Топамакс® з іншими ПЕП (фенітоїн, карбамазепін, вальпроєва кислота, фенобарбітал, примідон) не впливає на значення їх Css в плазмі, за винятком окремих хворих, у яких додавання препарату Топамакс® до фенітоїну може спричинити підвищення концентрації фенітоїну в плазмі. Це може бути пов'язано з пригніченням специфічної поліморфної ізоформи ферменту системи цитохрому Р450 (ізоферменту CYP2C19). Тому у кожного хворого, який приймає фенітоїн і в якого розвиваються клінічні ознаки або симптоми токсичності, необхідно контролювати концентрацію фенітоїну в плазмі.
У дослідженні фармакокінетики у хворих на епілепсію додавання топірамату до ламотриджину не впливала на Css останнього при дозах топірамату 100-400 мг/добу. У процесі терапії і після відміни ламотриджину (середня доза 327 мг/добу) Css топірамату не змінювалася.
Вплив інших ПЕП на концентрацію препарату Топамакс®
Фенітоїн і карбамазепін знижують концентрації препарату Топамакс® в плазмі. Додавання або відміна фенітоїну або карбамазепіну на тлі лікування препаратом Топамакс® може вимагати зміни дози останнього. Дозу слід підбирати, орієнтуючись на досягнення необхідного клінічного ефекту. Додавання або відміна вальпроєвої кислоти не спричиняє клінічно значущих змін концентрації препарату Топамакс® у плазмі і, відповідно не потребує зміни дози препарату Топамакс®. 
Інші лікарські взаємодії
Дигоксин. У дослідженні з використанням одноразової дози площа під кривою концентрації дигоксину в плазмі при одночасному прийомі препарату Топамакс® зменшувалась на 12%. Клінічна значимість цього спостереження неясна. При призначенні або відміні препарату Топамакс® у хворих, які приймають дигоксин, особливу увагу необхідно приділити моніторуванню концентрації дигоксину у сироватці.
Засоби, що пригнічують ЦНС. У межах клінічних досліджень наслідки одночасного прийому препарату Топамакс® з алкоголем або іншими речовинами, що пригнічують функції ЦНС, не вивчались. Не рекомендується приймати Топамакс® разом з алкоголем або іншими препаратами, що спричиняють пригнічення функції ЦНС.
Звіробій продірявлений. При спільному прийомі Топамакса і препаратів на основі звіробою продірявленого (Hypericum perforatum) концентрація топірамату в плазмі може знижуватися і, як наслідок, ефективність препарату також може знизитися. Клінічних досліджень взаємодії препарату Топамакс® та препаратів на основі звіробою продірявленого не проводилося.
Пероральні контрацептиви. У дослідженні лікарської взаємодії з пероральними контрацептивами, в якому використовувався комбінований препарат, що містить норетистерон (1 мг) та етинілестрадіол (35 мкг), Топамакс® у дозах 50-800 мг в день не справляв істотний вплив на ефективність норэтистерона і у дозах 50-200 мг на день — на ефективність етинілестрадіолу. Суттєве дозозалежне зниження ефективності етинілестрадіолу спостерігалося при дозах препарату Топамакс® 200-800 мг на день. Клінічна значущість наведених змін неясна. Ризик зниження ефективності контрацептивів і посилення проривних кровотеч повинен враховуватись у хворих, які приймають пероральні контрацептиви у поєднанні з препаратом Топамакс®. Пацієнткам, які приймають естрогенвмісні контрацептиви, необхідно повідомляти про будь-які зміни у строках та характері менструацій. Ефективність контрацептивів може бути знижена навіть при відсутності проривних кровотеч.
Літій. У здорових добровольців спостерігалося зниження AUC літію на 18% при одночасному прийомі топірамату в дозі 200 мг/добу. У хворих з маніакально-депресивним психозом застосування топірамату в дозах до 200 мг/добу не впливало на фармакокінетику літію, однак при більш високих дозах (до 600 мг/добу) AUC літію була підвищена на 26%. При одночасному застосуванні топірамату та літію необхідно контролювати концентрацію останнього в плазмі крові.
Рисперидон. Дослідження лікарської взаємодії при одноразовому та багаторазовому прийомі топірамату здоровими добровольцями та пацієнтами з біполярним розладом дали однакові результати. При одночасному прийомі топірамату в дозах 250 або 400 мг/добу AUC рисперидону, прийнятого в дозах 1-6 мг/добу, знижується відповідно на 16 і 33%. При цьому фармакокінетика 9-гідроксирисперидону не змінювалася, а сумарна фармакокінетика активних речовин (рисперидону та 9-гідроксирисперидону) змінювалася незначно. Зміна системного впливу рисперидону/9-гідроксирисперидону і топірамату не було клінічно значущим, і цю взаємодію навряд чи може мати клінічне значення.
Гідрохлоротіазид. Лікарська взаємодія оцінювалася на здорових добровольцях при роздільному та одночасному застосуванні гідрохлортіазиду (25 мг) і топірамату (96 мг). Результати досліджень показали, що при одночасному прийомі топірамату та гідрохлоротіазиду відбувається збільшення Cmax топірамату на 27% та AUC топірамату на 29%. Клінічна значимість цих досліджень не виявлено. Призначення гідрохлоротіазиду пацієнтам, які приймають топірамат, може вимагати коригування дози топірамату. Фармакокінетичні параметри гідрохлортіазиду не піддавалися значимого зміни при супутній терапії топіраматом.
Метформін. Лікарська взаємодія оцінювалася на здорових добровольцях, які отримували метформін або комбінацію метформіну і топірамату. Результати досліджень показали, що при одночасному прийомі топірамату та метформіну відбувається збільшення Cmax і AUC метформіну на 18 і 25% відповідно, тоді як кліренс метформіну при одночасному застосуванні з топіраматом знижувався на 20%. Топірамат ніяк не впливав на Tmax метформіну в плазмі крові. Кліренс топірамату при одночасному застосуванні з метформіном знижується. Ступінь виявлених змін кліренсу не вивчена. Клінічна значущість дії метформіну на фармакокінетику топірамату невідома. У разі додавання або відміни препарату Топамакс® у пацієнтів, які отримують метформін, слід ретельно контролювати стан хворого для оцінки перебігу цукрового діабету.

Піоглітазон. Лікарська взаємодія оцінювалася у здорових добровольців при роздільному та одночасному застосуванні піоглітазону і топірамату. Було виявлено зменшення AUC піоглітазону на 15%, без зміни Cmax препарату. Ці зміни не були статистично значущими. Для активного гидроксиметаболита піоглітазону також було виявлено зниження Cmax і AUC на 13 і 16% відповідно, а для активного кетометаболита було виявлено зниження і Cmax і AUC на 60%. Клінічна значущість цих даних не з'ясована. При одночасному застосуванні препарату пацієнтами Топамакс® та піоглітазону необхідно ретельно контролювати стан хворого для оцінки перебігу цукрового діабету.
Глібенкламід. Було проведено дослідження лікарської взаємодії для вивчення фармакокінетики глібенкламіду (5 мг/добу) в рівноважному стані, що застосовується ізольовано або одночасно з топіраматом (150 мг/добу) у хворих на цукровий діабет типу 2. При застосуванні топірамату AUC глібенкламіду знижувалася на 25%. Також була знижена системна експозиція 4-транс-гідрокси-глібенкламіду та 3-цис-гідрокси-глібенкламіду (відповідно на 13 та 15%). Глібенкламід не впливав на фармакокінетику топірамату в рівноважному стані. Виявлено статистично недостовірне зниження AUC піоглітазону на 15% при відсутності зміни Cmax. При призначенні топірамату хворим, які отримують глібенкламід (або призначення глібенкламіду хворим, які отримують топірамат), слід ретельно контролювати стан хворого для оцінки перебігу цукрового діабету.
Інші препарати. Одночасне застосування препарату Топамакс® з препаратами, що призводять до нефролітіазу, може підвищувати ризик утворення каменів у нирках. Під час лікування препаратом Топамакс® слід уникати застосування препаратів, що привертають до нефролітіазу, оскільки вони можуть спричинити фізіологічні зміни, що сприяють нефролітіазу.
Вальпроєва кислота. Комбіноване застосування топірамату і вальпроєвої кислоти у хворих, які добре переносять кожен препарат окремо, супроводжується гипераммониемией з енцефалопатією або без неї. В більшості випадків симптоми та ознаки зникають після відміни одного з препаратів. Це несприятливе явище не викликано фармакокінетичною взаємодією. Зв'язок між гипераммониемией і застосуванням топірамату ізольовано або в комбінації з іншими препаратами не встановлено. При спільному прийомі топірамату та вальпроєвої кислоти може виникати гіпотермія (ненавмисне зниження температури тіла нижче 35 °C) в поєднанні з гипераммониемией або ж незалежно. Дане явище може виникати як після початку спільного прийому вальпроєвої кислоти і топірамату, так і при збільшенні денної дози топірамату.
Спосіб застосування та дози
Внутрішньо, незалежно від прийому їжі.
Для досягнення оптимального контролю епілептичних нападів у дітей та дорослих пацієнтів рекомендується починати лікування з прийому низьких доз препарату з подальшим поступовим титруванням до ефективної дози.
Капсули призначені для пацієнтів, що зазнають труднощі з проковтуванням капсул (наприклад діти та літні пацієнти). Капсули Топамакс® слід обережно відкрити, змішати вміст капсул з невеликою кількістю (близько 1 ч. ложки) будь-якої м'якої їжі. Цю суміш слід негайно проковтнути, не розжовуючи. Не слід зберігати ліки, змішаний з їжею, до наступного прийому.
Капсули Топамакс® можна ковтати цілком.
Парціальні або генералізовані тоніко-клонічні напади, а також напади на тлі синдрому Леннокса-Гасто
Застосування у комбінації з іншими протисудомними препаратами у дорослих пацієнтів. Мінімальна ефективна доза становить 200 мг/добу. Зазвичай сумарна добова доза становить від 200 до 400 мг і приймається за 2 прийоми. Деяким хворим може знадобитися збільшення добової дози до максимальної — 1600 мг препарату Топамакс® на добу. Рекомендується почати лікування з низької дози з подальшим поступовим добором ефективної дози.
Підбір дози препарату починають з Топамакс® капсули у дозі 25-50 мг, призначаючи препарат на ніч протягом 1 тиж. Надалі з тижневими чи двотижневими інтервалами дозу можна збільшувати на 25-50 мг та приймати її у 2 прийоми. При підборі дози необхідно керуватися клінічним ефектом. У деяких хворих ефект може бути досягнутий при прийомі препарату 1 раз на добу. Для досягнення оптимального ефекту лікування препаратом Топамакс® не обов'язково контролювати його концентрацію в плазмі.
Вплив на здатність керувати транспортними засобами та механізмами. Топамакс® діє на центральну нервову систему і може викликати сонливість, запаморочення та інші симптоми. Він також може викликати порушення зору. Ці несприятливі явища можуть представляти небезпеку для хворих, які керують автомобілем і рухомими механізмами, особливо в період, поки не буде встановлена реакція хворого на препарат.

Для оформлення замовлення заповніть форму і надішліть її на електронну пошту office@medicaments.com.ua

 Форма для оформлення замовлення:

 1. Назва ліки

 2. Дозування

 3. Бренд

 4. Кількість

 Надішліть на e-mail office@medicaments.com.ua

 Якщо Ви не знайшли потрібну Вам ліки - залиште, будь ласка, заявку на office@medicaments.com.ua і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 24 годин.

Gde kupit Topamax
Zakazat Topamax
Delivery Topamax to Belarus
Delivery Topamax to Kazakhstan
Wo kann man Topamax bestellen?
Bezugsquellen Topamax
Precio Topamax
Orden de Topamax
Entrega de Topamax
Koupit originální Topamax
Dodávka Topamax
Ինչպես գնել Topamax
Որտեղ գնել Topamax
Որտեղ պատվիրել Topamax

Показання препарату Топамакс®
епілепсія:
- як засоби монотерапії у дорослих і дітей старше 2 років з епілепсією (у т. ч. у пацієнтів із вперше діагностованою епілепсією);
- у складі комплексної терапії: у дорослих і дітей старше 2 років з парціальними або генералізованими тоніко-клонічними нападами, а також для лікування нападів на фоні синдрома Леннокса-Гасто.
мігрень:
- профілактика нападів мігрені у дорослих. Застосування препарату Топамакс® для лікування гострих нападів мігрені не вивчено.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату;
дитячий вік до 2 років.

Comments

Leave your comment